Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen?

  1. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối
  2. Dán miếng bìa đen lên trên một cái bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn điện đang sáng
  3. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày.
  4. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong phòng tối.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.