Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen?

  1. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện
  2. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng
  3. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy
  4. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.