Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?

  1. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng
  2. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng.
  3. Không phải là nguồn sáng vì gương chi chiếu ánh sáng theo một hướng
  4. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.