Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Khi nào ta nhìn thấy một vật?

  1. Khi vật được chiếu sáng
  2. Khi ta mở mắt hướng về phía vật
  3. Khi vật phát ra ánh sáng
  4. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.