Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

  1. Ngọn nến đang cháy.
  2. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
  3. Mặt Trời.
  4. Đèn ống đang sáng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.