Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Một nghiệm của phương trình: \(\sin^42x+\cos^42x=1\) là:

  1. \(\dfrac{3\pi}{4}\)
  2. \(\dfrac{\pi}{3}\)
  3. \(\dfrac{\pi}{6}\)
  4. \(\dfrac{\pi}{5}\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.