Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình hộp với tứ diện AB'CD' có các cạnh đối diện vuông góc. Chọn mệnh đề SAI:

  1. Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương.
  2. Mp(ABB'A') vuông góc với hai mặt phẳng đáy.
  3. \(mp\left(ABC'D'\right)\perp mp\left(DCB'A'\right)\).
  4. \(\left(AA',AC\right)=60^o\).

Hướng dẫn giải:


Do \(AB'\perp D'C\) nên \(D'C\perp DC'\).
Suy ra tứ giác DCC'D' là hình vuông. Tương tự tứ giác ABCD, ABB'A' là hình vuông. 
Suy ra hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương. Vì vậy \(AA'\perp AC\).
Suy ra đáp án \(\left(AA',AC\right)=60^o\) là sai.
 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.