Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' sẽ trở thành hình lập phương nếu:

​ 

  1. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
  2. Tứ giác ABCD là hình thoi và AB = AA'.
  3. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật và AB = AA'.
  4. Tứ giác ABCD là hình vuông và AB = AA'.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.