Hình hộp chữ nhật (Tiếp) - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Cho hình lập phương phương ABCD.A'B'C'D'. Hỏi đường thẳng BC song song với những mặt phẳng nào? ​

  1. Mặt phẳng (A'B'C'D'), mặt phẳng (ADD'A'), mặt phẳng (ADC'B').
  2. Mặt phẳng (ABB'A'), mặt phẳng (ADD'A').
  3. Mặt phẳng (A'B'C'D'), mặt phẳng (ADD'A').
  4. Mặt phẳng (ADD'A'), mặt phẳng (ADC'B'), mặt phẳng (DCC'D').
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.