Hình hộp chữ nhật (Tiếp) - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Một căn phòng dài 6,5m, rộng 4m và chiều cao 4,5m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. 
Biết tổng diện tích cửa là \(11,2m^2\). Diện tích cần quét vôi là

  1. \(109,3m^2\).
  2. \(142m^2\).
  3. \(153,2m^2\).
  4. \(120m^2\).

Hướng dẫn giải:


Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
\(2.4.6,5+2.4.4,5+2.6.4.5=146,5\left(m^2\right)\)
Diện tích cần sơn không bao gồm nền nhà và diện tích cửa, và bằng:
\(146,5-6,5.4-11,2=109,3\left(m^2\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.