BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Cho các oxit sau: Na2O, SO2, CO2, CaO, CuO, FeO, NO2, SO3, P2O5

Có bao nhiêu chất là oxit axit?

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6

Hướng dẫn giải:

​Các oxit axit là: SO2, CO2,  NO2, SO3, P2O5.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.