BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Bazơ tương ứng của oxit bazơ CuO là

  1. CuOH.
  2. Cu(OH)2.
  3. Cu(OH)3.
  4. Cu2(OH)3.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.