BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Axit tương ứng của oxit axit SO3 là:

  1. H2SO4.
  2. H2SO3.
  3. H2S.
  4. H2SO2.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.