BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Các cacbonic còn có tên gọi khí "cacbon đioxit:. Công thức hóa học của khí cacbonic là:

  1. CO.
  2. CO2.
  3. C2O.
  4. C2O4.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.