BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Công thức hóa học của oxit ứng với tên gọi "đinitơ pentaoxit" là

  1. NO.
  2. N2O.
  3. N2O3.
  4. N2O5.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.