BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Oxit Fe2O3 có tên gọi là:

  1. Sắt oxit.
  2. Sắt (III) oxit.
  3. Sắt (II) oxit.
  4. Sắt trioxit.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.