BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Gọi tên của oxit bazơ sau: Na2O.

  1. Đinatri oxit.
  2. Natri (I) oxit.
  3. Natri oxit.
  4. Đinatri monooxit.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.