BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Phát biểu nào sai khi nào về oxit?

  1. Oxit là hợp chất của oxi và một nguyên tố khác.
  2. Nước là một oxit.
  3. Oxit của phi kim thường là oxit axit.
  4. Oxit của kim loại luôn là oxit bazơ.

Hướng dẫn giải:

​- Hầu hết oxit của kim loại là oxit bazơ. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: CrO3 là oxit của kim loại crom, nhưng lại là oxit axit. 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.