Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít khí hiđro(đktc) trong khí oxi. Tính khối lượng nước thu được sau khi nhưng tụ hoàn toàn hơi nước.

  1. 2g
  2. 2,16g
  3. 1,08g
  4. 1g 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.