Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi nung nóng canxicacbonat (CaCO3) thì bị phân hủy thành canxi oxit (CaO) và giải phóng khí CO2. Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 50g canxicacbonat?

  1. 11,2 lít
  2. 22,4 lít
  3. 1,12 lít
  4. 2,24 lít

Hướng dẫn giải:

​PTHH:     CaCO3  \(\underrightarrow{t^o}\)  CaO + CO2

Ta có:  \(n_{CaCO3}=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

Theo PTHH suy ra  \(n_{CO2}=n_{CaCO3}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CO2}=0,5\times22,4=11,2\left(lít\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.