Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, vịt không được nuôi nhiều ở đâu?

  1. Bạc Liêu.
  2. Cà Mau.
  3. Sóc Trăng.
  4. Hậu Giang.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.