Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đâu là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước?

  1. Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Hà Nội.
  3. Biên Hoà.
  4. Đồng Nai.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.