Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đâu là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ?

  1. Thực phẩm chế biến.
  2. Máy móc thiết bị.
  3. Nguyên liệu cho sản xuất.
  4. Hàng tiêu dùng cao cấp.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.