Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đâu không phải là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Đông Nam Bộ?

  1. Máy móc thiết bị.
  2. Nguyên liệu cho sản xuất.
  3. Hàng tiêu dùng cao cấp.
  4. Hàng may mặc.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.