Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Các tỉnh thuộc Tây Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

  1. Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên.
  2. Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng.
  3. Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
  4. Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.