Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là do đâu?

  1. Đất feralit trên đá phiến, đá vôi chiếm diện tích lớn.
  2. Nguồn nước tưới đảm bảo quanh năm.
  3. Có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới.
  4. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.