Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Cho bảng giá trị phân tử khối của một số đơn chất sau:

Tên đơn chất Kí hiệu phân tử Phân tử khối
Natri                Na            23
Sắt                Fe            56
Khí oxi                O2            16
Khí nitơ                N2            28

Giá trị phân tử khối của đơn chất nào chưa chính xác?

  1. Na
  2. Fe
  3. O2
  4. N2

Hướng dẫn giải:

​Phân tử khối của O2 bằng 16.2=32

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.