Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = 18cm, AC =24cm. Ta tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là​

  1. 15cm.
  2. 30cm.
  3. 20cm.
  4. 10cm.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.