Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Một đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng ?​

  1. Có một trục đối xứng.
  2. Có hai trục đối xứng.
  3. Có ba trục đối xứng.
  4. Có vô số trục đối xứng.

Hướng dẫn giải:

​Đường tròn có vô số trục đối xứng, là các đường thẳng đi qua tâm của đường tròn.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.