Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Khẳng định nào dưới đây là sai?

  1. Đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính.
  2. Đường tròn xác định khi biết tâm và đường kính. 
  3. Có duy nhất một đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng.
  4. Có vô số đường tròn đi qua ba điểm thẳng hàng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.