Tia - Toán lớp 6

Cho hình vẽ sau:

Các tia đối của tia NM là​

  1. tia NP, tia NQ.
  2. tia NQ.
  3. tia NP, tia NQ, tia PQ.
  4. tia MN.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.