Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Từ 1 tới 999 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

  1. 111 số.
  2. 112 số.
  3. 110 số.
  4. 109 số.

Hướng dẫn giải:

​Các số từ 1 tới 999 chia hết cho 9 là: 9; 18; ...; 999.
Có số các số là: \(\left(999-9\right):9+1=111\) (số)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.