Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Từ 1 tới 100 có bao nhiêu số chia hết cho 3?

 

  1. 33 số.
  2. 34 số.
  3. 32 số.
  4. 31 số.

Hướng dẫn giải:

​Các số từ 1 tới 100 chia hết cho 3 là: 3, 6, 9,..., 99.
Có số các số là: \(\left(99-3\right):3+1=33\) (số)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.