Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\), biết \(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f\left(x\right)=+\infty;\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right)=-\infty\)

Có bao nhiêu điểm mà tại đấy hàm số không có đạo hàm?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hướng dẫn giải:

​Từ đồ thị suy ra hàm đã cho gián đoạn tại x = 2 nên hàm số cũng không có đạo hàm tại điểm này.

Tại \(x=-1\) đạo hàm trái dương, đạo hàm phải âm. Do đó hàm số không có đạo hàm tại \(x=-1\)

Tại \(x=0\) đạo hàm trái âm, đạo hàm phải dương; hàm số không có đạo hàm tại \(x=0\).

Tại các điểm khác, đạo hàm tồn tại.

Đáp số: 3

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.