Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường - Hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Kim loại được dùng để chế tạo áo giáp bảo vệ khỏi tia phóng xạ là :

  1. sắt
  2. crom
  3. chì
  4. bạc

Hướng dẫn giải:

​Hạt nhân nguyên tử chì bền vững với tia phóng xạ nên chì được dùng để ngăn cản tia phóng xạ

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.