Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

  1. Yếu tố thể chất
  2. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần
  3. Yếu tố trí tuệ
  4. Yếu tố thể chất và tinh thần
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.