Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Đun sôi dung dịch gồm \(C_2H_5Br\) và \(KOH\) trong \(C_2H_5OH\) khan. Khí sinh ra sục vào bình nước brom. Sau thí nghiệm khối lượng bình tăng 1,4 gam. Khối lượng \(C_2H_5Br\) đã phản ứng là bao nhiêm gam, coi hiệu suất là 100% ?

  1. 5,45 gam
  2. 4,55 gam
  3. 5,55 gam
  4. 5,54 gam
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.