Đề số 9 - Hóa học lớp 12

\(C_4H_8O_2\) có bao nhiêu đồng phân đơn chức ?

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.