Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Cho quỳ tím vào dung dịch axit glutamic (axit 2 - aminophentadioic), quỳ tím

  1. chuyển sang mầu đỏ
  2. chuyển sang mầu xanh
  3. mất mầu
  4. chuyển sang đỏ sau đó mất mầu
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.