Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng dung dịch \(H_2SO_4\) đậm đặc vừa đủ, có chứa 0,075 mol \(H_2SO_4\), thu được b gam một muối và có 168 ml khí \(SO_2\) (đktc) duy nhất thoát ra.

Giá trị của b là :

  1. 8,0
  2. 9,0
  3. 16,0
  4. 12,0
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.