Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một hình trụ có bán kính đáy là 1, đường cao OO' = \(\sqrt{3}\) . Một đoạn thẳng AB thay đổi về vị trí sao cho khoảng cách giữa AB và OO' không đổi, ở đó A, B thuộc hai đường tròn đáy của hình trụ. Tìm tập hợp trung điểm I của AB.

  1. Một mặt trụ.
  2. Một đường tròn.
  3. Một mặt cầu.
  4. Một mặt phẳng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.