Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{x^2+3x+m}{x+1}\) có đồ thị là (C). Để trên (C) có tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng \(y=x+1\) thì \(m\) phải thỏa mãn điều kiện 

  1. \(m\ge1\).
  2. \(m< -1\).
  3. \(m\ge2\).
  4. \(m\le-2\).

Hướng dẫn giải:

Để phương trình có nghiệm thì \(2m-4\ge0\Leftrightarrow m\ge2\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.