Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Hàm số \(y=f\left(x\right)=x^2-5x-8\) có đồ thị là (P). Đường thẳng \(y=3x+m\) tiếp xúc với (P), tìm tọa độ tiếp điểm.

  1. \(\left(4;12\right)\)
  2. \(\left(-4;12\right)\)
  3. \(\left(-4;-12\right)\)
  4. \(\left(4;-12\right)\)

Hướng dẫn giải:

Tiếp tuyến \(y=3x+m\) có hệ số góc bằng \(3\) nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình  \(f'\left(x\right)=3\Leftrightarrow2x-5=3\Leftrightarrow x=4\). Tiếp điểm có hoành độ 4 và có tung độ  \(f\left(4\right)=-12\) . Đáp số: \(\left(4;-12\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.