Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có cạnh bằng \(1\). Tính diện tích xung quanh của hình tròn xoay sinh bởi đường gấp khúc \(AC'A\) khi quanh quanh \(AA'\).

  1. \(\pi\sqrt{6}\)
  2. \(\pi\sqrt{3}\)
  3. \(\pi\sqrt{2}\)
  4. \(\pi\sqrt{5}\)

Hướng dẫn giải:

ABCDA'B'C'D'

Hình tròn xoay được tạo thành là một hình nón có bán kính đáy bằng A'C' = \(\sqrt{2}\), đường sinh bằng AC' = \(\sqrt{3}\)

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là: \(\pi.\sqrt{2}.\sqrt{3}=\pi\sqrt{6}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.