Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh \(1\), cạnh bên bằng \(2\). Xét hình nón có đáy là đường tròn nội tiếp một đáy của hình hộp và đỉnh là tâm của mặt đáy còn lại của hình hộp. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

  1. \(\frac{\pi\sqrt{17}}{2}\)
  2. \(\frac{\pi\sqrt{17}}{4}\)
  3. \(\frac{3\pi}{2}\)
  4. \(3\pi\)

Hướng dẫn giải:

Mặt cắt qua trục hình nón như sau:

Hình nón có đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh \(1\) nên có bán kính là \(\dfrac{1}{2}\).

Độ dài đường sinh của hình nón bằng : \(\sqrt{2^2+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{17}}{2}\)

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là: \(\pi.\frac{1}{2}.\frac{\sqrt{17}}{2}=\frac{\pi\sqrt{17}}{4}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.