Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Những hoa nào sau đây là hoa đơn tính ?

  1. hoa cải, hoa bưởi, hoa hồng, hoa chanh
  2. hoa bưởi, hoa liễu, hoa bìm bùm
  3. hoa huệ, hoa bưởi, hoa bí, hoa dâm bụt
  4. hoa mướp, hoa dưa chuột, hoa ngô, hoa bí đỏ

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.