Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Bộ phân sinh sản chủ yếu của hoa là ?

  1. cánh hoa và cuống hoa
  2. đế hoa và tràng hoa
  3. nhị hoa và nhụy hoa
  4. lá đài và cánh hoa
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.