Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Những hoa nào sau đây là hoa lưỡng tính ?

  1. hoa cải, hoa bưởi, hoa hồng, hoa cam
  2. hoa cải, hoa bưởi, hoa liễu, hoa bí
  3. hoa cải, hoa bưởi, hoa bí, hoa dâm bụt
  4. hoa mướp, hoa táo tây, hoa hồng, hoa bầu
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.