Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Người mắc hội chứng Claiphentơ là thể đột biến thuộc dạng nào dưới đây?

  1. 2n-2.
  2. 2n -1.
  3. 2n+l.
  4. 2n+2.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.