Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực :

  1. lúa, ngô, khoai, sắn, kê
  2. mít, cải, ổi, khoai, sắn
  3. cam, chanh, bưởi, kê, cao lương
  4. lúa mì, lúa mạch, ngô, đậu, nhãn
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.